YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Hedefinize Birlikte Gidelim

Yönetim Danışmanlığı

 

Yönetim danışmanlığı faaliyetlerimiz kapsamında, şirketinizde iş/süreç analizleri yapıyoruz. İş süreçlerinin tanımlanması, modellenmesi, analizi ve iyileştirilmesini kapsayan faaliyetler sonucunda ulaştığımız sonuçları ve önerilerimizi sunuyoruz.

 

Bu süreçte sizinle birlikte zaman geçirerek neler yaptığınızı, nasıl yaptığınızı ortaya koyuyoruz. Mühendislik deneyimi ve bağımsız bir bakış açısıyla süreçlerinize ilişkin değerlendirmeler yaparak iyileştirme önerilerini size sunuyoruz.

 

Süreç Analizi Nedir?

 

İşletmeler, birbiri ile ilişkili süreçlerden oluşur. Süreç, müşteri için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi amaçlayan faaliyetlerdir.Çıktıların faydalı sonuçlar vermesi için süreçlerin eksiksiz ve hatasız olması gerekir.

 

Süreç analizi ile süreç tanımları gözden geçirilir, hatalı noktalar belirlenir ve eksik noktalar tamamlanır. Ortaya çıkan sonuçlar ile düzeltme ve değerlendirme çalışmaları yapılır.

 

Süreç analizinde öncelikle süreci tanımlamak için süreç bileşenleri belirlenirler. Süreç bileşenleri sürecin kimlik kartını oluştururlar.

 

Süreç Bileşenleri

 

 • Girdi
 • Çıktı
 • Kaynak
 • Süreç sahibi
 • Performans Göstergesi
 • Etkileşim
 • Kontrol kriteri
 • Doküman

 

Elde edilen sonuçlar kullanılarak bir süreç haritası/ süreç iş akış şeması oluşturulur. Bu aşama süreç adımlarının belirli işaretler kullanılarak sürecin başlangıcından sürecin sonuna kadar belirlenmesini sağlar. Süreç iyileştirmelerinde etkili bir araçtır. Süreç haritaları, faaliyet ve faaliyeti gerçekleştirenin birlikte resmedilmesi ve görevler arası geçişlerin de görülebilmesi açısından faydalıdır.

 

Süreç haritalama aşamasından sonra süreçlerin değerlendirilmesi ve yeniden tasarlanması aşamaları gelir.

 

Süreç İyileştirme Nedir?

 

Firma süreçlerinin bilgi ve iş akışı bakımından optimizasyonunu sağlamak, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla;

 • Hataları ortadan kaldıracak,
 • Gecikmeleri en aza indirecek,
 • Anlaşılır,
 • Kolay kullanılabilir,
 • Müşterinin değişen ihtiyaçlarına uyarlanabilir,
 • Organizasyona rekabet imkânı sağlayacak şekilde süreçlerin yeniden düzenlenmesi ve sürekli iyileştirilmesidir.

 

Neden Süreç (Yönetimi) ?

 

 • İyi tanımlanmış, sahipleri ve sorumluları belirlenmiş süreçlerle çalışan kurumlar, sağlayıcılardan alınan hizmetlere en doğru teknolojiyi ve sistemi uygulayarak, alıcı için değer meydana getiren sonuçlar üretirler.
 • Önceliklere, hizmet alanlara odaklanabilmek
 • Kaynakların etkili kullanımı
 • Sorumlulukların netleşmesi
 • Gereksiz olabilecek karar ve onaylar kaldırıldığı için hızlı karar alma avantajı

Detaylı Bilgi İster misiniz? Sizi Arayalım!

info@gobilisim.com.tr

+90 (232)448-7282

Vali Rahmi Bey Mahallesi

Menderes Caddesi

No:61 D:3 Buca- İzmir

Copyright 2017 © - Tüm hakları GO Bilişim İnovasyon Danışmanlık firmasına aittir.



gobilişim