Hedeflerinize Birlikte Nasıl Gideriz?

Küreselleşme, artan rekabet ortamı, teknolojideki gelişmeler ve ekonomik/sosyal hayattaki belirsizlikler, firmaların mevcut faaliyetlerini daha verimli hale getirmesini, sürekli kendini geliştirmesini ve geleceğe ilişkin öngörülerde bulunarak planlama çalışmaları yapmasını zorunlu hale getirmektedir.  Böylece firmalar, hedefledikleri karlılık artışı ve büyüme rakamlarına ulaşılabileceklerdir.  Güvenilir bir iş ortağı olarak hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak görevimizdir.  Bu görevi aşağıda Şekilde görülen ve detayları anlatılan metodoloji ve bu metodolojinin sonuçları ile yerine getirerek “Hedeflerinize Birlikte Gidelim”.

Şekilde görüldüğü üzere, her firmanın öncelikli hedefleri olan sürdürülebilir karlılık ve büyüme için bu hedefleri yükseltebileceğiniz sağlam temellere ve taşıyıcı sütunlara ihtiyaç vardır. Bu temelleri atmak üzere Yönetim Danışmanlığı faaliyetlerimiz kapsamında, şirketinizde iş/süreç analizleri yapıyoruz. Bu çalışmada, iş süreçlerinin tanımlanması, modellenmesi ve analizi yapılmakta, ulaştığımız sonuçlar ve iyileştirme önerileri size sunulmaktadır. Bu süreçte sizinle birlikte zaman geçirerek neler yaptığınız, nasıl yaptığınız ile ilgili veriler alınmakta ve bu çalışma sonrasında süreçlerinize ilişkin analiz sonuçları mühendislik deneyimi ve bağımsız bir bakış açısıyla ortaya konulmaktadır.

 

Sonrasında, iş süreç analizleri çıktıları ile şekillenen bilişim teknolojilerini de hizmetinize sunmaktayız. Bu safhada dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan SAP firmasının KOBİ’ler için ürettiği Business One ürünü kullanılmaktadır. Hedeflerinize giden yolda süreç analizleri sonuçlarına göre firmanızın ihtiyaçlarına uygun hale getirilen SAP Business One dijital dönüşümün temelini oluşturmaktadır.

 

Şimdi bu temeller üzerinde hedefimizi taşıyacak sütunlar üzerinde duralım. İlk sütun görünürlük. SAP Business One kullanımı ile birlikte şirketinizin tüm faaliyetlerindeki anlık görünürlük artacaktır. Şirketinizi insana benzetirsek, bir rahatsızlık anında çekilen MR, film ve tahlil vb. imkanlara, siz şirketiniz üzerinde sürekli sahip olacaksınız. Böylelikle üretim yapıyorsanız, hammadde ihtiyaçlarınız, üretim miktarınız, stok bilgileriniz, üretim performansınız, satış durumu, satış bölümü performansı gibi bilgilere anlık olarak ulaşabileceksiniz. Diğer bir ifadeyle tek bir sistem üzerinden tüm işletmedeki kritik ve en güncel iş bilgilerinin birleştirilmiş ve doğru bir görünümüne erişebileceksiniz.

 

Temeller üzerinde yükselen diğer sütun karar verme sürecinizdir. Görünürlük ile birlikte şirketiniz hakkında tarihsel sağlıklı veriye sahip olacaksınız. Böylece ölçerek yönetme prensiplerini uygulama imkânınız artacak, daha hızlı ve doğru veriye dayalı kararlar verme, şirketinizin ilgili faaliyetlerine müdahale imkanlarınız artacaktır. SAP Business One ile kazanılacak iş zekası kabiliyetleri çok sayıda verinin anlaşılabilir grafiklerle size sunulmasına ve kararlarınızı daha hızlı ve doğru almanıza yardımcı olacaktır.

 

Bir diğer sütun ise kurumsallaşmadır. Tanımlanmış, standartlaşan süreçler, faaliyetlerinize ilişkin tarihsel veriler, kurumsal kültürün sağlam temeller üzerinde gelişmesini, kurum içi devir teslim faaliyetlerinin hızlı ve veriye dayalı yapılabilmesini sağlayacaktır. Böylelikle kurumsal yapınız daha da güçlenecektir.

 

Bu üç temel sütun ile birlikte, başlangıçtaki hedefimiz olan işletmenizin verimlilik artışı ile istenilen karlılık ve büyümeye ulaşılabilecek, sürdürülebilir sağlam bir yapıya kavuşulacaktır.

info@gobilisim.com.tr

+90 (232)448-7282

Vali Rahmi Bey Mahallesi

Menderes Caddesi

No:61 D:3 Buca- İzmir

Copyright 2017 © - Tüm hakları GO Bilişim İnovasyon Danışmanlık firmasına aittir.



gobilişim