SİZCE BU SAYILARIN ORTAK NOKTASI NEDİR?

Bu sayıların ortak noktası ; SAP BUSINESS ONE

Bu sayılar SAP Business One kullanan firmaların rapor edilen performans gelişimleridir.

• Satış süreci etkinliğini, raporları daha hızlı alarak % 60 arttırdık ve maliyet tasarrufu sağladık.

• Oluşturulması 24 saat süren raporların 10 dakikadan daha kısa sürede görselleştirilmesi ve analiz edilmesi ile daha iyi kararlar alınabildi.

• Hammadde stok mevcudumuzu % 15 azalttık ve müşteri taleplerini zamanında karşılayabilme kabiliyetimizi % 20 arttırdık.

• Müşteri memnuniyetinde % 90 iyileşme yakaladık.

• Kullanıcılar bağımsızlaştı ve mali raporlar için muhasebe bölümüne bağımlılık % 50 oranında düştü.

• Ürün ve hizmetlerin pazara ulaşma zamanı % 36 oranında gelişti.

• Kullanıcı oturum açma ve rapor hazırlama sırasındaki sistem cevap süresini % 80 azaltarak kullanıcı etkinliğini arttırdık.

Hedefiniz, işletmenizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ise ;

SİZ DE AYNI SORUNLARLA MI UĞRAŞIYORSUNUZ?

• Muhasebe yazılımınız firmanızın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz mi kalıyor?

• Muhasebe için farklı, üretim/müşteri ilişkileri/stok/satış… faaliyetleriniz için farklı yazılımlara mı yatırım yapıyorsunuz ?

• Faaliyetlerinizi takip edebilmek için farklı bölümlerden rapor almaya mı ihtiyaç duyuyorsunuz ? Bu durum karar sürecinizi yavaşlatıyor mu?

• Mevcut yazılımlarınızın bakım/geliştirme ihtiyaçları için muhatap bulamıyor musunuz?

• Mevcut yazılımlarınız firmanızın büyümesini desteklemiyor mu?

• Mevcut yazılımlarınız farklı ülkelerde ofis/bayi/üretim tesisi kurmanızı desteklemiyor mu?

• Mevcut yazılımlarınız mobil ihtiyaçlarınızı desteklemiyor mu?

• Mevcut yazılımlarınızın kullanıma geçişi uzun ve sancılı bir süreç olduğundan, ihtiyacınız olan yeni bir yazılıma geçme kararını alamıyor musunuz ?

Bu Sorunlar Kolaylıkla Çözülebilir!

ÇÖZÜM

Muhasebe yazılımınız firmanızın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz mi kalıyor? Muhasebe için farklı, üretim/müşteri ilişkileri/stok/satış faaliyetleriniz için farklı yazılımlara mı yatırım yapıyorsunuz?

SAP Business One tüm faaliyet alanlarınız için bütünleşik bir çözüm sunar. Muhasebe, bankacılık, satış, satın alma, yönetim, müşteri ilişkileri yönetimi, stok kontrolü, üretim ve raporlama dahil olmak üzere faaliyetlerinizi yürütmek ve işletmenizi idare etmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm işlevleri içerir.  Böylece farklı yazılımlara yatırım yapmanıza gerek kalmaz.

Faaliyetlerinizi takip edebilmek için farklı bölümlerden rapor almaya mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Bu durum karar sürecinizi yavaşlatıyor mu?

SAP Business One tüm süreçlerden toplanan verileri bütünleştirilerek karar süreçlerinizi destekleyecek anlaşılabilir tablo ve grafiklerle size sunar. Esnek yapısıyla standart raporlama seçenekleri yanında size özel raporlar, kontrol panelleri üretilebilmektedir.

Mevcut yazılımlarınızın bakım/geliştirme ihtiyaçları için muhatap bulamıyor musunuz?

SAP, dünyanın yazılım alanında üçüncü büyük firmasıdır. ERP alanında ise 180 ülkede 345 000 müşteri ile en büyüktür. Bu müşterilerin girdileri ile sürekli geliştirmeler yaparak yazılımını güncellemekte,  150 ülkede bulunan bizim gibi 700 yerel ortağının oluşturduğu ağ ile tüm yazılım bakım/geliştirme ihtiyaçlarınızı kesintisiz karşılamaktadır.

Mevcut yazılımlarınız firmanızın büyümesini desteklemiyor mu?

SAP Business One kullanıcı veya depolama limiti olmaksızın kolaylıkla ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir. Sistem aynı işletmede bulunan bölümlerin sistem entegrasyonunu sağlamakla kalmaz, aynı yönetim altındaki farklı işletmeler arasında da entegrasyonu sağlar.

Mevcut yazılımlarınız farklı ülkelerde ofis/bayi/üretim tesisi kurmanızı desteklemiyor mu?

SAP Business One 40 ülkenin mevzuatı ile uyumlu, 27 dili destekleyen yapısıyla, farklı ülkelerde büyümenizi destekler.

Mevcut yazılımlarınız mobil ihtiyaçlarınızı desteklemiyor mu?

SAP Business One ana lisansı ile birlikte gelen mobil uygulama ile birlikte bir çok fonksiyona erişim sağlanabilir. Böylece sahadaki personeliniz kesintisiz olarak işlerini yürütebilir, yöneticileriniz mekandan bağımsız olarak yönetim fonksiyonlarını yerine getirebilir.

Mevcut yazılımlarınızın kullanıma geçişi uzun ve sancılı bir süreç olduğundan, ihtiyacınız olan yeni bir yazılıma geçme kararını alamıyor musunuz?

SAP Business One hızlı uygulama metodolojisi ile firmanızın yapısına bağlı olarak 2-12 hafta arasında canlı uygulamaya geçiş sağlandığından, şirketiniz hızla kullanıma geçebilir.

MUHASEBE YAZILIMIM ŞİRKETİMİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAR MI?

ERP Sistemleri, uzun bir süredir piyasada olmalarına rağmen muhasebe yazılımları ile benzer oldukları kanısı hala devam etmektedir. Bazı firmalar iyi bir muhasebe programı ile tüm ihtiyaçlarını çözebileceklerini ve bir ERP yazılımına ihtiyaçları olmadığını düşünürler.

 

Muhasebe faaliyetleri, firmanızın yaptığı işlerin sonuçlarıyla ilgilenirler. Oluşan mali durumu yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmesi asli görevleridir.

Bir ERP yazılımı ise ürün veya hizmetin firmanız tarafından üretilmesinden satışına kadarki tüm faaliyetleri planlamanızı, yürütmenizi ve kontrol edebilmenizi sağlar. Bu süreçlerin sonunda ortaya çıkan mali sonuçları yönetmenizi sağlayacak iyi bir finans/muhasebe aracı ERP sisteminin modüllerinden birisidir. Verimlilik artışını, büyüme ve karlılığı hedefleyen ERP yazılımları bu maksatla planlama araçları, analiz ve karar destek fonksiyonlarını da içinde barındırırlar.

 

Bu durumda sorulan soruya cevabımız; muhasebe yazılımınız şirketinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacaktır, olacaktır.

Hedefiniz, işletmenizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ise ;

info@gobilisim.com.tr

+90 (232)448-7282

Vali Rahmi Bey Mahallesi

Menderes Caddesi

No:61 D:3 Buca- İzmir

Copyright 2017 © - Tüm hakları GO Bilişim İnovasyon Danışmanlık firmasına aittir.



gobilişim